Ние знаем, че потребителите на гласови услуги могат да плащат по-малко за тях като оптимизираме разходите им за телеком услуги. Също така знаем, че винаги може да бъде намерено решение, което да генерира реално спестяване при запазване на качеството. Затова осигуряваме лесно достъпни гласови услуги чрез стационарен телефон, компютър или мобилни устройства навсякъде по света.
Какво получавате с новите ни тарифни планове ?
До 70% по-ниски цени за градски разговори; До 70% по-ниски цени за междуградски разговори; До 70% по-ниски цени за мобилни разговори; До 95% по-ниски цени за международни разговори;
Минимално месечно
потребление 2 лв
Месечна такса 5 лв. Месечна такса 10 лв.
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.108 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.06 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.06 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.06 лв.

Навсякъде по света без роуминг
Пътуването или командировката в чужбина могат да бъдат интересни и вълнуващи, за разлика от разходите за входящ и изходящ роуминг, които са свързани с тях. Иновативната технология на Ефон решава точно този проблем. Чрез възможността за Wi-Fi* разговори, крайният потребител в чужбина ще плати за този разговор точно толкова, колкото ако той е проведен в България. *Използването на услугата в чуждестранна 3G или 4G мрежа изисква роуминг за данни.