Евтини международни разговори, евтини разговори, евтини разговори през интернет, евтини разговори от америка до българия, евтини разговори в роуминг, евтини телефонни разговори, евтини разговори за чужбина, евтини разговори с чужбина, евтини телефонни разговори през интернет, евтини разговори към чужбина, евтини разговори до България, евтини разговори с България, евтини разговори към България, евтини международни телефонни разговори, евтини телефонни разговори за чужбина, евтини телефонни разговори с чужбина, телефонни разговори с чужбина, евтини телефонни разговори до България, евтини телефонни разговори към България, телефонни разговори, телефонни обаждания, евтини обаждания, евтини телефонни обаждания, евтини международни обаждания, евтини обаждания за чужбина, разговори за чужбина, телефонни кабини, телефонни кабинки, разговори от GSM, мобилни разговори, програма за безплатни телефонни разговори, програми за безплатни телефонни разговори,безплатна програма за телефонни разговори, безплатни програми за телефонни разговори, предплатени карти за международни разговори, международни разговори, voip, Calling card, pbx, call shop, call center

АКТИВИРАНЕ НА МОБИЛНА УСЛУГА*Активация!
Потребителско име и парола за достъп до акаунта ще получите с sms на номера въведен при регистрацията, направените нови регистрации се пазят 7 дни след което се изтриват от системата. С един мобилен номер можете да направите регистрация еднократно !

Полетата отбелязани с * са задължителни при регистрацията
При регистрация с български мобилен номер въведете както е показано в скобите:
[08XXXXXXXX или 09XXXXXXXXX].
[код на оператор+номер].
Ако се регистрирате с български мобилен номер и в момента сте абонат на Мобилтел не е възможно да избирате други абонати на Мобилтел, поради блокирано предаване на CLI от оператора. Ефон осигурява и възможност за избиране със скрит номер.
При регистрация от с международен номер въведете както е показано в скобите:
[1XXXXXXXX или 44XXXXXXXX]. Без + или 00 пред номера.
[код на държава+код на оператор+номер].
Въведете Номер: *

Изберете тарифен план: *
Изберете държава: *
С натискането на бутона “Регистрация” в страницата на Доставчика клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия и начините за използване на услугите на Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика в страницата му в Интернет. От момента на регистрацията се счита, че между страните (Доставчика и клиента) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима. Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и използването на услугата е потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални данни.

Всеки клиент на системата получава определено ниво на достъп до предлаганите услуги в efon.eu. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и за неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в настоящите условия.

Доставчика предоставя предплатената услуга с валидноста 60 месеца от датата на регистрация. Клиента се съгласява с общата валидност на услугата и на предплатения кредит.
Ако периодът на валидност на услугата не бъде удължен чрез презареждане, то услугата ще бъде деактивирана автоматично след изтичане на валидността й и конкретният потребител губи правото да използва услугата. Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущата сума в акаунта, клиентът губи наличната сума по акаунта.

При регистрацията си, клиентът получава парола, която отговаря на минималните изисквания за сигурност на паролата, поставени от Оператора. Минималните изисквания за нивото на сложност на паролата са: 8-символна комбинация от букви, цифри и специални символи или до премахване на съобщението "Слаба парола".

Възможните регистрации са ограничени до една за всеки номер с цел предпазване от злоупотреби. Не правете регистрация с информативна цел, за всякакви въпроси посетете раздел контакти на сайта. Повторна регистрация на номер не е възможна !
CAPTCHA Image

[смени кода]