АКТИВИРАНЕ НА SIP АКАУНТ (ZOIPER/BRIA)


*Активация!
Потребителско име и парола за достъп до акаунта ще получите с sms на номера въведен при регистрацията, направените нови регистрации се пазят 1 дeн след което ако няма плащане се изтриват от системата. С един мобилен номер можете да направите регистрация еднократно ! Полетата отбелязани с * са задължителни !

При регистрация от чужбина с международен мобилен номер въвеждайте в формат:
[1XXXXXXXX или 44XXXXXXXX] както е показано в скобите. Без + или 00 пред номера.
[код на държава+код на оператор+номер].
При регистрация с български мобилен номер въведете както е показано в скобите:
[08XXXXXXXX или 09XXXXXXXXX].
[код на оператор+номер].
*Ако се регистрирате с български мобилен номер и в момента сте абонат на А1 не е възможно да избирате други абонати на А1 с показан номер, поради блокирано предаване на CLI от оператора. Ефон осигурява и възможност за избиране със скрит номер.
Въведете Номер: *

Изберете тарифен план: *
План Freedom План Start План Economy
Минимално месечно
потребление 2 лв
Месечна такса 5 лв. Месечна такса 15 лв.
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Инсталационна такса
стартов пакет (10 лв.)
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.108 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.06 лв.
Цена за минута към всички
национални мрежи 0.06 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.108 лв.
Цена за минута към всички
ЕС международни 0.06 лв.
Изберете държава: *
С натискането на бутона “Регистрация” в страницата на Доставчика клиентът декларира, че се е запознал с услугата и приема начините за използване определени от Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика в страницата му в Интернет. При ползване на предплатени услуги, ползваните услуги се заплащат в момента на закупуване на ваучер или друго средство за зареждане на сметката (акаунта). Tова е предплатена услуга която се активира чрез направено плащане по регистрирана клиентска сметка (акаунт). При предплатените услуги правото на 14 дневен отказ от услуга или договор от разстояние не е приложимо. Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и използването на услугата е потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива. Предплатени суми не се възстановяват по молба на клиента !

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални данни.

Всеки клиент на системата получава определено ниво на достъп до предлаганите услуги в efon.eu. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за неверни данни, посочени от Потребителя при неговата регистрация, както и за неспазване задълженията и сроковете от страна на Потребителя, посочени в настоящите условия.

При регистрацията си, клиентът получава парола, която отговаря на минималните изисквания за сигурност на паролата, поставени от Оператора. Минималните изисквания за нивото на сложност на паролата са: 8-символна комбинация от букви, цифри и специални символи или до премахване на съобщението "Слаба парола".

Възможните регистрации са ограничени до една за всеки номер с цел предпазване
от злоупотреби. Не правете регистрация с информативна цел, за всякакви въпроси посетете раздел контакти на сайта. Повторна регистрация на номер не е възможна !
CAPTCHA Image

[смени кода]