Регистрация за нови клиенти:
⇒ МОБИЛНА УСЛУГА
⇒ СОФТУЕРЕН ТЕЛЕФОН

Всички потребители регистрирани с мобилен номер в системата на Ефон могат да получават безплатно SMS или ИМЕЙЛ известяване при дадени събития:

    ⇒ Намаляващ баланс по сметка ( автоматично преди спиране на услугата )
    ⇒ Авария или планирано прекъсване за профилактика
    ⇒ Промоции и други важни събития