Регистрация за нови клиенти:
⇒ Софтуерен телефон sip/voip
⇒ Мобилна услуга (през GSM номер за достъп)

  ⇓ Важно - служебна информация ⇓

  Ваидност на услугата
  От 28.01.2019г. можете да избирате между три тарифни плана Freedom, Start, Economy
  От 01.01.2019г. се премахва задължителното презареждане на тримесечие.
  От 01.01.2019г. се въвежда задължително минимално месечно потребление от 1.99 лв.

  Деактивиране на акаунта
  1.Услугата се закрива след подаване на заявка за закриване от страна на клиента, при което наличния баланс не се възстановява!
  2.Услугата се закрива служебно при неспазване на изискването за минимално месечно потребление, при което наличния баланс не се възстановява!

  Известяване
  Всички потребители регистрирани с мобилен номер в системата на Ефон могат да получават безплатно SMS или ИМЕЙЛ известяване;