Регистрация за нови клиенти:
⇒ МОБИЛНА УСЛУГА
⇒ СОФТУЕРЕН ТЕЛЕФОН

  ⇓ Важно - служебна информация ⇓

  Промяна в адреса на сип сървър от 01.09.2018
  Всички сип акаунти и устройства трябва да се регистрират към: eu.efon.eu
  Ако имате акаунти или устройства към sip.sipsip.eu е необходимо са промените адреса за сип сървър !

  Период на валидност на акаунта (услугата) от 01.08.2018
  Клиентския акаунт (услугата) е валиден за 90 дни след презареждане.
  Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи. Можете да възстановите загубен кредит чрез презареждане на акунта до 30 дни след изтичане на стандартния период от 90 дни след последното презреждане, най-късно до 31.08.2018.

  Известяване
  Всички потребители регистрирани с мобилен номер в системата на Ефон могат да получават безплатно SMS или ИМЕЙЛ известяване при необходимост;