Регистрация за нови клиенти:
⇒ МОБИЛНА УСЛУГА
⇒ СОФТУЕРЕН ТЕЛЕФОН

  ⇓ Важно - служебна информация ⇓

  Ваидност на услугата
  От 01.01.2019г. се премахва задължителното презареждане на тримесечие.
  От 01.01.2019г. се въвежда задължително минимално месечно потребление от 1.99 лв.

  Деактивиране на акаунта
  1.Услугата се закрива след подаване на заявка за закриване от страна на клиента, при което наличния баланс не се възстановява!
  2.Услугата се закрива служебно при неспазване на изискването за минимално месечно потребление, при което наличния баланс не се възстановява!

  Известяване
  Всички потребители регистрирани с мобилен номер в системата на Ефон могат да получават безплатно SMS или ИМЕЙЛ известяване при необходимост;