ИНТЕРАКТИВНО ГЛАСОВО МЕНЮ (IVR)
"Интерактивно гласово меню" e IVR услуга от Ефон, която Ви предоставя възможност да осигурите на Вашите клиенти качествено обслужване, отличен дигитален и лесен контакт с Вас, по всяко време и навсякъде, като едновременно с това оптимизирате и своите разходи.
"Интерактивно гласово меню" е услуга, базирана на облачна технология, която работи с мобилни или фиксирани номера. Не е необходимо допълнително оборудване, инсталиране на софтуер или друга първоначална инвестиция.

Функционалности на услугата:


  • - Избор на IVR номер, достъпен за Вашите клиенти и номера, които Вашите служители ще ползват за обслужване на входящите обаждания. Това включва мобилни, фиксирани номера, както и национални номерa 0700 и 0800;
  • - Фиксиран месечен абонамент, без значение от броя служители, които приемат входящите Ви обаждания;
  • - Без лимит на номерата, включени в услугата;
  • - Избор на език - български или английски;
  • - Създаване и управление на IVR логика – според причината на обаждането избирате каква информация да предоставите на Вашия клиент и с кого от Вашите служителите да го свържете;
  • - Възможност за включване на мелодия за фон на IVR съобщения;
  • Възможност за индивидуална настройка на:

  • - часови зони и работно време;
  • - логика за пренасочване (едностъпково или последователно набиране на номер или група от мобилни и фиксирани номера);
  • - Възможност за записване на IVR съобщенията – от самите Вас, при Ваше желание на български или английски език;;