App Store
   

Настройки:
Agree & Continue
Изберете 'Providers list'
Account setup > Next
От списъка с държави изберете 'Bulgaria'
Oт списъка с доставчици изберете 'efon'
Изберете 'Get configuartion' и ще се отвори прозорец 'Please enter credentials'
Въведете username и password получени със sms при регистрацията и натиснете 'OK'
Ако се затруднявате с настройките следвайте тези стъпки:
Agree & Continue
Изберете 'Login with a QR code'
⇒ сканирайте баркодa, въведете username и password получени със sms при регистрацията и натиснете 'OK'
QR code


  Zoiper - Desktop VoIP softphone

  Windows

  Mac

  linux-deb

  linux-rpm

  tar.xz package


Настройки:
⇒ Избирате опцията 'Create accounts'
⇒ На Country избирате 'Bulgaria' и от списъка с доставчици избирате 'efon'
⇒ На 'Provider login' въвеждате потребителското име и парола получени със SMS при регистрацията

Grandstream Wave App Store
Настройки:
⇒ На Username и Password въвеждате потребителското име и парола получени със SMS при регистрацията
⇒ На SIP Server въвеждате eu.efon.eu
Portsip App Store
Настройки:
⇒ На Username и Password въвеждате потребителското име и парола получени със SMS при регистрацията
⇒ На SIP Domain въвеждате eu.efon.eu:5060
App Store

Настройки:
Settings > Accounts > '+'
⇒ Oт списъка с доставчици избирате (efon bulgaria) и въвеждате потребителското име и парола получени със SMS при регистрацията

 • За презареждане на акаунт се посочва Телефонен номер от регистрацията и сума между 20 и 500 лева.
  Потребителско име и парола за достъп до акаунта ще получите с SMS на мобилния телефон с който се регистрирате;
  Направената от вас регистрация се пази 24 часа, aко през това време не извършите плащане, акаунта се изтрива от системата;