АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА SIP АКАУНТИ И МОБИЛНА УСЛУГА 
Описание
Включени минути
Услуга
 Месечна такса 
 500 Национални минути  500 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
14,99 лв.
 1000 Национални минути  1000 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
19,99 лв.
 Неограничени национални минути (BG)  Включени неограничени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
29,99 лв
24,99 лв.
 Неограничени международни минути (ЕС)
 Включени неограничени минути към всички
  Международни фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
89,99 лв
79,99 лв.
 Неограничени национални и международни минути (BG+ЕС)  Включени неограничени минути към всички
  Национални и международни фиксирани
  Национални и международни мобилни
 абонаментен план 
99,99 лв
89,99 лв.
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ЕФОН МОБИЛЕ И SIP АКАУНТИ
 Описание 
Включени минути
 Услуга 
 Месечна такса 
 50 Национални минути   50 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 1,75 лв.
 100 Национални минути   100 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 3,50 лв.
 150 Национални минути   150 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 5,25 лв.
 200 Национални минути   200 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 7,00 лв.
 250 Национални минути   250 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 8,75 лв.
 300 Национални минути   300 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 10,50 лв.
 350 Национални минути   350 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 12,25 лв.
 400 Национални минути   400 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 14,00 лв.
 450 Национални минути   450 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 15,75 лв.
 500 Национални минути   500 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 17,50 лв.

⇒ Всички посочени цени са в лева.
⇒ Пакетите с минути са валидни в рамките на календарния месец, неизползваните минути не се прехвърлят за следващ таксуващ период.
⇒ Включените минути могат да се използват за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи,включително към номера започващи с 0800.
⇒ Включените минути не могат да се използват за разговори към услуги с добавена стойност - номера започващи с 0700/090/0871/0881/0891.
⇒ (Абонаментен план) - Всеки месец получавате пакет с включени минути, след изчерпване на включените минути се прилагат стандартните цени за разговори.
⇒ (Допълнителен пакет) - Получавате възможност да добавяте неограничен брой пакети с включени минути за текущия месец.
⇒ (Тарифиране в пакет) - Минималното първоначално време за таксуване на включените в пакет минути е 60 секунди, след което отчитането става на минута. След изчерпване на включените минути се прилагат стандартните условия за таксуване.
(ЕС) Минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в: Австрия, Англия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург,Малта,Холандия,Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция.
(БГ+ЕС) Минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в: Австрия, Англия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург,Малта,Холандия,Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция.