Евтини международни разговори, евтини разговори, евтини разговори през интернет, евтини разговори от америка до българия, евтини разговори в роуминг, евтини телефонни разговори, евтини разговори за чужбина, евтини разговори с чужбина, евтини телефонни разговори през интернет, евтини разговори към чужбина, евтини разговори до България, евтини разговори с България, евтини разговори към България, евтини международни телефонни разговори, евтини телефонни разговори за чужбина, евтини телефонни разговори с чужбина, телефонни разговори с чужбина, евтини телефонни разговори до България, евтини телефонни разговори към България, телефонни разговори, телефонни обаждания, евтини обаждания, евтини телефонни обаждания, евтини международни обаждания, евтини обаждания за чужбина, разговори за чужбина, телефонни кабини, телефонни кабинки, разговори от GSM, мобилни разговори, програма за безплатни телефонни разговори, програми за безплатни телефонни разговори,безплатна програма за телефонни разговори, безплатни програми за телефонни разговори, предплатени карти за международни разговори, международни разговори, voip, Calling card, pbx, call shop, call center

 АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА SIP АКАУНТИ И МОБИЛНА УСЛУГА 
Описание
Включени минути
Услуга
 Месечна такса 
 500 Национални минути  500 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
14,99 лв.
 1000 Национални минути  1000 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
19,99 лв.
 Неограничени национални минути (BG)  Включени неограничени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
29,99 лв
24,99 лв.
 Неограничени международни минути (ЕС)
 Включени неограничени минути към всички
  Международни фиксирани и мобилни
 абонаментен план 
89,99 лв
79,99 лв.
 Неограничени национални и международни минути (BG+ЕС)  Включени неограничени минути към всички
  Национални и международни фиксирани
  Национални и международни мобилни
 абонаментен план 
99,99 лв
89,99 лв.
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ЕФОН МОБИЛЕ И SIP АКАУНТИ
 Описание 
Включени минути
 Услуга 
 Месечна такса 
 50 Национални минути   50 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 1,75 лв.
 100 Национални минути   100 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 3,50 лв.
 150 Национални минути   150 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 5,25 лв.
 200 Национални минути   200 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 7,00 лв.
 250 Национални минути   250 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 8,75 лв.
 300 Национални минути   300 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 10,50 лв.
 350 Национални минути   350 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 12,25 лв.
 400 Национални минути   400 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 14,00 лв.
 450 Национални минути   450 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 15,75 лв.
 500 Национални минути   500 Включени минути към всички
  Национални фиксирани и мобилни
 допълнителен пакет 
 17,50 лв.

⇒ Всички посочени цени са в лева.
⇒ Пакетите с минути са валидни в рамките на календарния месец, неизползваните минути не се прехвърлят за следващ таксуващ период.
⇒ Включените минути могат да се използват за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи,включително към номера започващи с 0800.
⇒ Включените минути не могат да се използват за разговори към услуги с добавена стойност - номера започващи с 0700/090/0871/0881/0891.
⇒ (Абонаментен план) - Всеки месец получавате пакет с включени минути, след изчерпване на включените минути се прилагат стандартните цени за разговори.
⇒ (Допълнителен пакет) - Получавате възможност да добавяте неограничен брой пакети с включени минути за текущия месец.
⇒ (Тарифиране в пакет) - Минималното първоначално време за таксуване на включените в пакет минути е 60 секунди, след което отчитането става на минута. След изчерпване на включените минути се прилагат стандартните условия за таксуване.
(ЕС) Минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в: Австрия, Англия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург,Малта,Холандия,Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция.
(БГ+ЕС) Минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в: Австрия, Англия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург,Малта,Холандия,Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция.