megatel
Tелефонни кабини, телефонни кабинки, телефонна кабинка, телефонна кабина, тел.кабини, тел.кабинки, тел.кабинкa, тел.кабина, телефонен център, телефонни центрове, обществени телефони, кол център, кол центрове, кабини, кабинка, кабина, улични телефони, монетни телефони, улични апарати, мобилни услуги, разговори от gsm, разговори от мобилен телефон, интернет телефон, интернет телефони, интернет телефония, телефон, телефони, телефонни, телеком, оператор, оператори, диалер, ниски цени, телефонни разговори, евтини разговори, евтини разговори през интернет, разговори през интернет, евтини международни разговори, международни разговори, национални разговори, разговори за страната и чужбина, разговори от чужбина, тарифен план, тарифни планове, пакет минути, пакети минути, безплатни минути, безплатни разговори, безплатно обаждане, ало, номер, номера, телефонни номера, did номера, виртуални номера, мобилни номера, обаждане, обаждания, повикване, повиквания, разговор, разговори, минути, секунди, на секунда, роуминг, телеком, войп, астериск, фонокарта, фонокарти, обратно повикване, мобилен интернет, доставчик, доставчици, провайдер, провайдери, отчитаща система, отчитащи ситеми, билинг система, билинг системи, тарифираща система, таксуващи системи, дисплей, дисплей за кабини, безплатно оборудване, без месечни такси, без такси, без договор, без договори, SMS услуга, SMS услуги, текстов SMS, текст SMS, изпращане на SMS, изпрати SMS, скайп, вайбър, фейсбук, приложение, приложения, telefonni kabini, telefonni kabinki, telefonna kabinka, telefonna kabina, tel.kabnki, tel.kabini, tel.kabinka, tel.kabina, telefonni centrove, telefonen center, obshtesveni telefoni, call center, kabini, kabina, kabinka, ulichni aparati, ulichni telefoni, monetni telefoni, mobilni uslugi, razgovori ot GSM, razgovori ot mobilen telefon, internet telefon, internet telefoni, telefon, telefoni, telecom, dialler, skype, viber, whatsapp, niska cena, niski ceni, telefonni razgovori, evtini razgovori, evtini razgovori prez internet, razgovori prez internet, evtini mejdunarodni razgovori, mejdunarodni razgovori, nacionalni razgovori,razgovori za stranata i chujbina, razgovori ot chujbina, obajdane, obajdaniq, razgovor, rouming, telecom, voip, asterisk, calling card, call shop, callshop, callback, phone, low price, wholesales, wholesale termination, termination, did numbers, gateway, gsm gateway, mobile call, mobile calls, виваком, vivacom, бтк, btc, теленор, telenor, мтел, mtel, м-тел, m-tel, мобилтел, mobiltel, билинг, ефон, efon, елексим, elexim, бгтел, bgtel, бг-тел, bg-tel, неттел, nettel, нет-тел, net-tel, 3-tel, 3-тел, тригател, trigatel, телекаб, telekab, дигител digitel, диалог, dialog, планетфон, planetphone, мегафон, megafon, бгопен, bgopen, лайкамобиле, lycamobile

 • ✔ Услуга без договори и месечни такси, заплащате само потреблението си и нищо повече;
  ✔ SIP акаунт с български мобилен номер за входящи обаждания, подходящ за хора често пътуващи или постоянно пребиваващи в чужбина;
  ✔ Получавате входящи обаждания на пренасочен български към ваш международен номер;
  ✔ Уникално ниски цени за разговори и кратки текстови съобщения (SMS) към всички национални и международни оператори;
  ✔ Tарифиране на разговорите на всяка секунда, без минимално време на тарифиране;
  ✔ Можете да използвате едновременно всички наши услуги с един акаунт;
  ✔ Възможност за разговори от много телефони без въвеждане на ПИН код;
  ✔ Напълно автоматично активиране на услугата с безплатна онлайн регистрация;
  ✔ Автоматично презареждане онлайн през ePay.bg и на всяко гише на Изипей;
  ✔ Автоматично презареждане на акаунти и фонокарти от чужбина в офиси предлагащи услугите на FexoPay;

 В последните години успешните компании са тези, които успяват да се разграничат от другите като дават на клиента това, което иска по начин, по който го иска, без договор и разбира се на добра цена. Нашите услуги са базирани на богат професионален опит в реализацията на интегрирани комуникационни решения и иновативна технология за предоставяне на стандартни гласови услуги през интернет и през национални фиксирани и мобилни номера за достъп.

 В основата на нашата стратегия е да разберем какво искат клиентите, преди да са осъзнали, че го искат, да инвестираме в нови услуги преди другите компании и да предложим най-високото качество и възможности, които телекомуникационните услуги предоставят. Доверието е нашето основно предимство !

 Ние се стремим непрекъснато да обогатяваме продуктовото си портфолио, за да отговорим на все по-високите изисквания на нашите клиенти и партньори;

 -Mултиринг (паралелно звънене) ви дава възможност да получавате обаждания на няколко телефона едновременно, всички телефони звънят паралелно но разговорът може да бъде приет от този, който в момента е най-удобен за клиента, независимо дали е на мобилен телефон,таблет или на стационарен телефон в офиса, щом един телефон отговори на обаждането връзката с останалите се разпада автоматично и звъненето се прекратява.
 -Kратки текстови съобщения ви дава възможност да изпращате SMS към всички национални и международни мобилни мрежи, SMS Маркетинг(sms реклама)
 -Директен онлайн достъп с индивидуални потребителско име и парола до интерактивен портал за управлениe на услуги и номера. Подробна статистика в реално време за проведените разговори (входящи/изходящи,продължителност,стойност) и оставащи безплатни минути. Неограничени безплатни разговори на кратки номера между потребителите на Ефон. PBX-виртуална телефонна централа за избиране на вътрешни номера в мрежата на Ефон, достъпна за избиране от всички национални и международни фиксирани и мобилни оператори.